ISO 22000:2018 Revizyonu Yayınlandı
Yeni ISO 45001:2018 Standardına Geçmek İçin
Ege Sertifikasyonla Birlikte Çalışarak Riski Azaltın
İş Sağlığı ve Güvenliğini Teşvik Edin

SİSTEM BELGELENDİRME


ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemi tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini alabilir.

GIDA BELGELENDİRME


Gıda Belgelendirme, standart gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilir. Gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller...

ÜRÜN BELGELENDİRME


CE Belgesi, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamındadır. CE Belgesi ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

EĞİTİMLERİMİZ


Katılmak istediğiniz eğitimle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kalite yönetim sistemi eğitimleri, gıda güvenliği eğitimleri, tamamlayıcı kalite eğitimleri, sektörel eğitimler, gıda sektörü destek eğitimleri...

BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ


ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Müşteri gereksinimlerine, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu, müşteri memnuniyetini sürekli artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirler.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Çevre Yönetim Sistemi; çevresel etkilerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini, etkilerinin kontrol altına alınmasını, kirliliği önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, çalışanları ve yönetenleri yasal mevzuatlar karşısında koruyan bir sistemdir. Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG risklerinin yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; kuruluşun yaptığı faaliyetlerin gıda güvenliğini riske atacak iç ve dış etkilerin, olayların kontrol altına alınması temeline dayalı olarak oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.

BRC - FOOD THE BRITISH RETAIL CONSORTIUM

İngiltere’de faaliyet gösteren perakendecilerin çıkar ve avantajlarını gözetmek, bu perakendecilerin satın aldığı ürünlerin belirlenen standartta olmasını sağlamak amacıyla bir İngiliz ticari örgütü olan British Retail...

HELAL GIDA BELGESİ

Müslüman birey oranının yoğun olduğu ülkelerde uygulama alanı bulan ve Malezya resmi kurumu tarafından onaylanan Helal Gıda sertifikalandırması günümüzde Ülkemizde de uygulama alanı bulmaya başladı.

CE BELGESİ

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Sektörü ne olursa olsun bilgilerinin doğru saklanması, yedeklenmesi, güvenli ve izinli ulaşılabilirliğinin sağlanmasıdır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 3. tarafların bu bilgilere izinsiz ulaşmasının engellenmesini sağlayan Uluslararası bir Yönetim Sistemi Standardıdır.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır.

ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Medikal sektörde her türlü medikal ürün imalatı yapan kuruluşlara uygulanabilen spesifik bir standarttır ISO 13485. Temel prensiplerini ISO 9001 sisteminden alan ve Medikal ürünlerin üretiminde, üretim süreçlerinin yönetiminde uygulanması gereken kuralları ve dokümanları düzenleyen bir standarttır.

ISO 16949 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 16949 otomotiv sektörüne ait şartların tanımlandığı, otomotiv tedarikçileri için teknik standartların uyumuyla oluşturulmuş bir standarttır. Bu sistem ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ ne dayanır ve mevcut kalite yönetim sistemleri mevzuatlarına yeni ve katı kurallar getirmez.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, enerji ile ilgili gereksinimleri, yönetimi, uygulanmasını ve bakımı içeren bir standarttır. ISO 50001 Enerji yönetim sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

ISO 18295:2017 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 18295-1 Müşteri iletişim merkezleri – Bölüm 1: Müşteri iletişim merkezleri için gereksinimler. ISO 18295-2 Müşteri iletişim merkezleri – Bölüm 2: Müşteri iletişim merkezlerini kullanan müşteriler için gereksinimler. EN 18295-1,2, Müşteri iletişim merkezleri için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır.

ISO 17020 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYONU

ISO 17020, "Muayene hizmeti gerçekleştiren kuruluşlar için genel faaliyet kriterleri" olarak tanımlanan muayene kuruluşlarının yetkinliği için uluslararası olarak tanınmış bir standarttır.

GMP İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

GMP "İyi İmalat Uygulamaları" Belgesi (GMP-Good Manufacturing Practices) demektir. GMP : Good Manufacturing Practices İyi Üretim Uygulamaları, Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir.

IFS ULUSLARARASI GIDA STANDARDI

Açılımı International Food Standard (Uluslararası Gıda Standardı) olan ve sadece Avrupa’da değil global olarak tüm dünyada uygulama alanı bulan bu gıda standardı gıda perakendecilerini ve tüketicileri korumak amacıyla yayınlanmıştır.

KOSHER BELGESİ

Kosher Belgesi musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünleri tescilleyen bir belgedir. İşletmelerde üretim yapılırken tüm asamaların ve kullanılan malzeme ve hatta ekipmanların musevi inançlarına uygunluğu din adamları (haham) tarafından üretim yerinde kontrol edilir.

FSSC 22000 BELGELENDİRME PROGRAMI

FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.

SİSTEMİNİZİ BELGELENDİRMEK İSTER MİSİNİZ?

Ege Sertifikasyon ile birlikte çalışarak riskleri azaltabilirsiniz.

HEMEN ARAYIN