Patent Tescili

Patent Tescili

Buluş ve Patent Hakkı

Buluş: Teknolojik alandaki belirli bir problemin çözümüne denmektedir.

Patent: Hükümetlerinin bağlı olduğu Patent Ofisleri tarafından buluş sahiplerineverilen bir belgedir.

Buluşların Patent ile Korunabilmesi için

  • Yenilik: Bilinen, tanınan, yeniliklerin, izlenilen metodların bir parçası olmayan, başlı başına yeni olan buluş olmalı;
  • Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş bilinen tekniklerden her bakımdan üstün özellikler göstererek, daha ileri bir yapıya sahip olmalı;
  • Sanayiye Uyarlanabilirlik: Buluş, ziraat de dahil olmak üzere sanayinin hr türlü alanında kullanılabilir ve geçerli olmalıdır.

Patent Sistemi

Buluş sahibine, buluşunu kullanma ve kullandırma konusunda bir özerklik vererek, diğer insanları da buluşlar yapmaya teşvik eder.

“Buluşunuzu küçümsemeyiniz, Onu tescil ettirerek koruma altına alınız. Hem siz kazanın, hem ülkemiz kazansın”

Buluş niteliğinde olmadıkları için Patent verilemeyecek konular; Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları, Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunamazlar

  • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
  • Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri