Marka Tescili

Marka Tescili

Marka Tescili

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Ceza hükümleri

  • Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
  • Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  • Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
  • Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye?de tescilli olması şarttır.
  • Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
  • Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

Markanın Korunması

Yeni müracaat edilen markalar sizinki ile aynı veya benzeri olabilir. Her ay yayınlanan Marka Bülteni’ni takip ederek sizinki ile aynı veya benzer olan markalara 3 ay içinde itiraz ederek haklarınızı savununuz.

Türkiye’de ve Dünyada bütün markalar uluslararası kanunlara ve anlaşmalara uygun olarak korunmaktadırlar. Emek ve para harcayarak elde etmiş olduğunuz markanızı ithal edilen, yurt içinde satılan eşya ve hizmetlerde izinsiz kullanılan benzerlerinden korumak için kanunların size tanımış olduğu haklarınızı kullanmaktan çekinmeyiniz.

Her tescilli marka kendi ülkesinde geçerlidir. Diğer ülkelerde de markanızın geçerli olmasını arzu ediyorsanız, oralarda da markanızı tescil ettirerek koruma altına alabilirsiniz.