ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sektörü ne olursa olsun bilgilerinin doğru saklanması, yedeklenmesi, güvenli ve izinli ulaşılabilirliğinin sağlanmasıdır.

3. tarafların bu bilgilere izinsiz ulaşmasının engellenmesi, kısacası organizasyona ve müşterilerine ait tüm bilgi ve dokümanların güvenliğini sağlayan Uluslararası bir Yönetim Sistemi Standardıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi' nin Faydaları

 • Kuruluşa ve müşterilerine ait bilgilerin güvenliğini arttırma.
 • Kuruluşun piyasada itibar ve güvenilirliğini arttırma.
 • Bilgi ve dokümanların güvenliği, yedeklenmesi, izinli tekrar ulaşılabilirliği, 3. tarafların izinsiz ulaşmasının engellenmesini sağlamak.
 • Bilgi sızması halinde kuruluşun veya müşterisinin yaşayabileceği maddi ve manevi zararların engellenmesi.
 • Gerekli bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenip gerektiği zaman güvenli ve izinli bir şekilde ulaşılabilirliğini sağlamak.
 • Müşteri ilişkilerinin kuvvetlenmesini ve hizmet kalitesinin arttılımasını sağlamak.
 • Kuruluş için ekonomik piyasa gözünde büyük itibar ve prestij sağlamak.
 • Kuruluş içinde veri güvenliği konusunda kullanıcıların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak.
 • Veri depolama sistem donanımlarının bakımlarının düzenli yapılmasını sağlamak.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi' nin Süreçleri

 • Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • ISO 27001 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
 • Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
 • Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
 • Başarı durumunda ISO 27001 BGYS Sertifikasına hak kazanma.