ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; çevresel etkilerinin belirlenmesini ve değerlendirilmesini, etkilerinin kontrol altına alınmasını, kirliliği önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; firmalara faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi; bu etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi sonrasında da bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yardımcı olan bir araçtır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları

 • İhaleye giren firmalar açısından avantaj sağlar,
 • Tedarikçi değerlendirmelerinde avantaj sağlar.
 • Çevre mevzuatlara uyumu arttırılır.
 • Çevresel performans artırılır.
 • Kurumun pazar payı artar.
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması sağlanır.
 • İzin ve yetki belgelerinin alınması kolaylaşır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi' nin Süreçleri

 • Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • ISO 14001 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
 • Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
 • Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
 • Başarı durumunda ISO 14001 ÇYS Sertifikasına hak kazanma.