ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu, müşteri memnuniyetini sürekli artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirler.

Yaklaşık 170 ülkede 1 milyondan fazla kuruluş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uyguluyor. ISO 9001 Standardının en önemli özelliklerinden biri tüm sektörlerdeki kuruluşlara uygulanabilir olmasıdır. Çünkü sistem müşteri memnuniyetine odaklanmıştır.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

 • Kuruluşların daha sistemli bir şekilde çalışmasını sağlar
 • Uluslararası standarda uygun çalışıldığı belgelenerek yeni pazarların ve iş olanaklarının kazanılması
 • Etkin uygulama sayesinde müşteri memnuniyeti ile müşterilerden gelebilecek şikayetlerde azalma sağlanması
 • Ürün ve hizmet kalitesi geliştirilerek maliyetleri hataların azaltılması
 • Zaman ve malzeme kaybının azaltılması
 • Üretim, planlama ve problem çözme çalışmalarının etkinliklerinin arttırılması
 • Çalışan memnuniyetinde, motivasyonunda ve firma içi iletişimde iyileşme sağlanması

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' nin Süreçleri

 • Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • ISO 9001 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
 • Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
 • Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
 • Başarı durumunda ISO 9001 KYS Sertifikasına hak kazanma.