Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili

Bir ürünün tümü veya bir parçası yada üzerinde bulunan süslemenin çizgisi, rengi, belirli yapısı, şekli, sesi, esnekliği veya diğer karakteristik özellikleri ile insan duyuları tarafından algılanan özelliklerin oluşturduğu bütünün tescil edilerek korunmasıdır.

Bir endüstriyel tasarımın tescil edilerek korunabilmesi

Yenilik: Bir tasarımın tescil edilebilmesi için, müracaat tarihinden önce hiçbir şekilde dünyada veya ülkemizde halka tanıtılmamış olması gerekir. Halka tanıtım sergi, satış, piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

Ayırt Edici Nitelik: Bir tasarımın tescil edilebilmesi, daha önce piyasada var olan benzerlerinden bariz bir şekilde ayırt edici özelliğe sahip olması gerekir. Bilgili bir kullanıcı her iki tasarımın farkını ayırt edebiliyorsa, tasarımda ayırt edici özellik olduğu kabul edilir. Genel ahlaka ve kamu düzenine uygun olmayan tasarımlar koruma altına alınmazlar.

Endüstriyel Tasarım Tescili ; Endüstriyel tasarımların tescil ile korunması, incelemesiz tescil esasına göre yapılmaktadır. Tüm başvurular Endüstriyel Tasarım Bülteni’nde yayınlanır. Gerçek ve tüzel kişiler ile meslek kuruluşları gerekçeli açıklamaları ile Türk Patent Enstitüsü nezdinde itiraz edebilirler. İtiraz edilmeyen tasrımlar tescil edilerek koruma altına alınır.

Endüstriyel Tasarım nasıl korunur

Tasarımlar, Endüstriyel Tasarım Bülteni’nde ilan edilir. Hak sahiplerinin itiraz süresi 6 aydır. 6 ay içinde itiraz edilmeyen tasarımlar tescil edilerek koruma altına alınır.

Tasarım Tescil başvurusunu kimler yapar

  • Tasarımcının kendisi
  • Marka ve patent vekilleri
  • Koruma süresi ve yenileme
  • Endüstriyel tasarımların koruma süresi, her 5 yılda bir yenilenmek kaydıyla 25 seneye kadar çıkar.