ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Müşteri şikayeti alındığında sistemin nasıl yönetilmesi gerektiğini, şikayetten kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliğini memnuniyete dönüştürmenin yollarını gösteren yeni bir standartır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi' nin Faydaları

 • Müşteri geri dönüşlerinin (feedback) sistematik bir şekilde kayıt altına alınması ve yönetilebilmesi.
 • Bu kayıt altına alınan geri bildirimlerin değerlendirilip gerekli faaliyetlerin yapılmasının sağlanabilmesi.
 • Müşteri geri dönüş hızının arttırılması.
 • Elde edilen veriler sayesinde kuruluşun gelişim ve müşteri memnuniyeti yüzdesinin arttılması.
 • Verileri iyi bir değerlendirme sonucunda çıkarılacak sonuç dersler sayesinde aynı tarz hata ve uygunsuzlukların yapılmasının engellenmesi.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi' nin Süreçleri

 • Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • ISO 10002 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
 • Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
 • Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
 • Başarı durumunda ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikasına hak kazanma.