ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Tükettiğimiz gıda ürünlerinin, insan ve çevre sağlığı için ne kadar büyük önem taşıdığı kuşku götürmez bir gerçektir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; kuruluşun yaptığı faaliyetlerin gıda güvenliğini riske atacak iç ve dış etkilerin, olayların kontrol altına alınması temeline dayalı olarak oluşturulmuş bir yönetim sistemidir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; standardı yayınlanmadan önce gıda güvenliği olarak daha dar kapsamlı HACCP standardı uygulanmaktaydı.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi' nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları

 • Kuruluş içinde ve dışında gıda güvenliğinin yüksek önemi bilicinin yaygınlaşması.
 • Gıda güvenliğine dayalı önlem uygulamaları ile kuruluşun çok daha kurumsal ve güvenilir bir yapıya ulaşması.
 • Gıda güvenliğini tehlikeye sokacak kritik noktalarının belirlenerek bu risklerin önleyici faaliyet kapsamı içinde olumsuz bir olay meydana gelmeden yok edilmesi.
 • Tüm personelin almış olduğu Gıda Güvenliği eğitimleri ile birlikte kuruluşun tüm süreçlerinin iyileştirilip çok daha güvenilir ve gıda güvenliği riski düşük hale getirilmesi.
 • Markasının yüksek güvenilirlik seviyesinde tüm piyasada dolaşması.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi' nin Süreçleri

 • Süreç analizinin yapılarak mevcut durumun belirlenmesi.
 • ISO 22000 Gıda Güvenliğ Yönetim Sistemi farkındalık eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • ISO 22000 Dokümantasyon oluşturulması ve süreçlere entegrasyonun sağlanması
 • Süreç odaklı ve genel uygulamaların başlatılması.
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitiminin gerçekleştirilmesi.
 • İç Denetim faaliyeti kapsamında denetle yapılması
 • ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri ve diğer tüm faaliyetlerin Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı ile değerlendirilmesi,
 • Denetim ve Belgelendirme kuruluşuna başvuru, 1. ve 2. aşama denetim faaliyetleri.
 • Başarı durumunda ISO 22000 GGYS Sertifikasına hak kazanma.