ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

ISO 17020, "Muayene hizmeti gerçekleştiren kuruluşlar için genel faaliyet kriterleri" olarak tanımlanan muayene kuruluşlarının yetkinliği için uluslararası olarak tanınmış bir standarttır. ISO 17020, kalite yönetim sistemine özel olarak hazırlanmış olan ISO 9001 standardı ile karıştırılmamalıdır. ISO 9001 bir muayene kuruluşunun teknik yeterliliğinin değerlendirilmesini gerektirmez ve ISO 17020 bir alternatif değildir.

Genel Olarak Akreditasyon Alması Gereken Hizmet Alanları

  • Uluslararası gözetim hizmeti sunan kuruluşlar.
  • Araç muayene istasyonları ve egzoz emisyon ölçüm istasyonları.
  • Periyodik fenni muayene hizmeti veren kuruluşlar.
  • Muayene ve karşılaştırılmalı uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar.